Tags

Cài đặt

Cài đặt OpenCV trên Ubuntu 18.04

Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn cài đặt OpenCV trên hệ điều hành Ubuntu 18.04. Việc cài đặt và sử dụng OpenCV trên Ubuntu sẽ hết sức dễ dàng, ít nhất là theo cá nhân mình, nó dễ dàng hơ...

Thuộc: OpenCV, Sep 14, 2018

Thị giác máy tính và những gì cần học để bắt đầu

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chung về ngành thị giác máy tính (computer vision) và phương pháp học để có một công việc trong ngành này.

Thuộc: Computer Vision, Sep 27, 2019

Các hàm kích hoạt (activation function) trong neural network

Hàm kích hoạt (activation function) mô phỏng tỷ lệ truyền xung qua axon của một neuron thần kinh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các hàm kích hoạt phổ biến nhất và các ...

Thuộc: Machine Learning, Sep 22, 2019

Học toán cho Machine learning như thế nào?

Thực tế hiện nay chúng ta có thể dễ dàng tạo ra các ứng dụng học máy mà không cần nhiều kiến thức toán học và cũng không cần hiểu rõ cách thứ mọi thành phần hoạt động do các thư viện,...

Thuộc: Machine Learning, Sep 15, 2019

Các thao tác cơ bản với ảnh trên OpenCV

Để hiểu rõ các thao tác xử lý ảnh và làm những điều phức tạp hơn, trước hết chúng ta cần thành thạo trong việc thao tác cơ bản với ảnh trong OpenCV. Trong bài viết này, tôi sẽ giới th...

Thuộc: Xử lý ảnh, Sep 24, 2018

Ảnh số và các không gian màu trong xử lý ảnh

Ảnh số (digital image) là một thành phần biểu diễn hình ảnh trong hầu hết các thiết bị điện tử hiện nay như máy ảnh, điện thoại, máy tính, các công cụ hỗ trợ có sử dụng ảnh. Để bắt đ...

Thuộc: Xử lý ảnh, Sep 18, 2018

Cài đặt OpenCV trên Ubuntu 18.04

Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn cài đặt OpenCV trên hệ điều hành Ubuntu 18.04. Việc cài đặt và sử dụng OpenCV trên Ubuntu sẽ hết sức dễ dàng, ít nhất là theo cá nhân mình, nó dễ dàng hơ...

Thuộc: OpenCV, Sep 14, 2018

Ảnh số

Ảnh số và các không gian màu trong xử lý ảnh

Ảnh số (digital image) là một thành phần biểu diễn hình ảnh trong hầu hết các thiết bị điện tử hiện nay như máy ảnh, điện thoại, máy tính, các công cụ hỗ trợ có sử dụng ảnh. Để bắt đ...

Thuộc: Xử lý ảnh, Sep 18, 2018

Không gian màu

Ảnh số và các không gian màu trong xử lý ảnh

Ảnh số (digital image) là một thành phần biểu diễn hình ảnh trong hầu hết các thiết bị điện tử hiện nay như máy ảnh, điện thoại, máy tính, các công cụ hỗ trợ có sử dụng ảnh. Để bắt đ...

Thuộc: Xử lý ảnh, Sep 18, 2018

OpenCV

Lọc ảnh (Image Filtering)

Lọc ảnh (làm mịn ảnh, làm mượt ảnh) là một bước rất quan trọng trong xử lý ảnh. Lọc ảnh thực tế có rất nhiều tác dụng như loại bỏ nhiễu, tìm biên đối tượng. Bài viết này sẽ giới thiệu...

Thuộc: Xử lý ảnh, Sep 29, 2018

Các thao tác cơ bản với ảnh trên OpenCV

Để hiểu rõ các thao tác xử lý ảnh và làm những điều phức tạp hơn, trước hết chúng ta cần thành thạo trong việc thao tác cơ bản với ảnh trong OpenCV. Trong bài viết này, tôi sẽ giới th...

Thuộc: Xử lý ảnh, Sep 24, 2018

Ảnh số và các không gian màu trong xử lý ảnh

Ảnh số (digital image) là một thành phần biểu diễn hình ảnh trong hầu hết các thiết bị điện tử hiện nay như máy ảnh, điện thoại, máy tính, các công cụ hỗ trợ có sử dụng ảnh. Để bắt đ...

Thuộc: Xử lý ảnh, Sep 18, 2018

Ubuntu

Cấu hình iGPU cho xserver và GPU Nvidia cho tác vụ CUDA trong Ubuntu 18.04

Trên thực tế, ngoài các tác vụ CUDA (có thể là huấn luyện model học máy) sử dụng tới card Nvidia, hệ điều hành cũng tiêu tốn một lượng bộ nhớ kha khá cho việc hiển thị. Bài viết này s...

Thuộc: Linux, Apr 16, 2019

Những package cần có cho Ubuntu

Dưới đây tôi xin giới thiệu một số package tôi thường dùng trên Ubuntu và cách cài đặt. Những package này là các gói phần mềm mà tôi hay dùng, chủ yếu là phục vụ các nhu cầu cơ bản củ...

Thuộc: Linux, Nov 25, 2018

CUDA

Cấu hình iGPU cho xserver và GPU Nvidia cho tác vụ CUDA trong Ubuntu 18.04

Trên thực tế, ngoài các tác vụ CUDA (có thể là huấn luyện model học máy) sử dụng tới card Nvidia, hệ điều hành cũng tiêu tốn một lượng bộ nhớ kha khá cho việc hiển thị. Bài viết này s...

Thuộc: Linux, Apr 16, 2019

k-NN

Xây dựng bộ phân loại chó, mèo hay gấu trúc với k-NN

k-NN - K-nearest neighbors là thuật toán khá đơn giản khi bắt đầu làm quen với Machine Learning. Ở bài viết này tôi sẽ cùng các bạn xây dựng bộ phân loại chó, mèo hay gấu trúc với k-N...

Thuộc: Computer Vision, Sep 01, 2019

Image Classification

Xây dựng bộ phân loại chó, mèo hay gấu trúc với k-NN

k-NN - K-nearest neighbors là thuật toán khá đơn giản khi bắt đầu làm quen với Machine Learning. Ở bài viết này tôi sẽ cùng các bạn xây dựng bộ phân loại chó, mèo hay gấu trúc với k-N...

Thuộc: Computer Vision, Sep 01, 2019

Math

Học toán cho Machine learning như thế nào?

Thực tế hiện nay chúng ta có thể dễ dàng tạo ra các ứng dụng học máy mà không cần nhiều kiến thức toán học và cũng không cần hiểu rõ cách thứ mọi thành phần hoạt động do các thư viện,...

Thuộc: Machine Learning, Sep 15, 2019

Activation function

Các hàm kích hoạt (activation function) trong neural network

Hàm kích hoạt (activation function) mô phỏng tỷ lệ truyền xung qua axon của một neuron thần kinh. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các hàm kích hoạt phổ biến nhất và các ...

Thuộc: Machine Learning, Sep 22, 2019

CV Review

Thị giác máy tính và những gì cần học để bắt đầu

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chung về ngành thị giác máy tính (computer vision) và phương pháp học để có một công việc trong ngành này.

Thuộc: Computer Vision, Sep 27, 2019

Keras

Xây dựng bộ phân loại VGG16 với Tensorflow Keras và áp dụng phân loại chó mèo

Dù Tensorflow Keras đã hỗ trợ VGG16, ở bài viết này, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau viết lại VGG16 trong Tensorflow với Keras để hiểu cấu trúc mạng và cùng thử nghiệm với dataset Kaggle Do...

Thuộc: Computer Vision, Oct 02, 2019

Hough Transform

Phát hiện đường thẳng với Hough Transform - OpenCV

Hough Transform là thuật toán phát hiện đường thẳng khá hiệu quả trong xử lý ảnh. Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thức hoạt động cũng như cách sử dụng Hough Transfor...

Thuộc: Xử lý ảnh, Oct 23, 2019