Các tác giả

Việt Anh

Việt Anh

https://vietanhdev.com

Xin chào. Mình là Việt Anh. Mình là tác giả chính của trang này. Hiện tại mình viết chủ yếu về Machine Learning và Computer Vision.
You

You?

Bạn muốn đóng góp bài viết? Bạn muốn trở thành tác giả tiếp theo? Chúng luôn chào đón bạn cùng chung tay xây dựng blog này ngày càng hoàn thiện hơn.